CÉLUNKIsten Igéjéből tudjuk, és napjainkban már tapasztaljuk, hogy az utolsó időkben a „szeretet sokakban meghidegül.” Még a legszorosabb családi kötelékekben élő személyek is sok esetben elidegenednek egymástól, közömbössé válnak egymás iránt. Úgy gondoljuk, hogy ebben a rideg, fásult, megkeseredett világban sokaknak szükségük van családra, begyógyult kapcsolatokra, egy befogadó otthonra. Gyülekezetünk ezt a lehetőséget kínálja fel azoknak, akik nem akarnak a múlt kudarcainak a fogságában, magányosan élni. Célunk olyan személyek felé szolgálni, akik igénylik a gyógyulást, a vigasztalást, a bátorítást. Hisszük, hogy erre a Mindenható Istentől elhívást és kegyelmet kaptunk, és teljes szívünkből törekszünk is ennek a megvalósítására. 


"Az aratnivaló sok, de a munkás kevés." (Máté 9:37) - jelentette ki Jézus sok évvel ezelőtt, fontos megbízást adva tanítványainak:"kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába." Isten Igéje iránti engedelmességből kívánunk felzárkózni a többi nyíregyházi keresztény gyülekezet mellé, hogy Isten országának az érdekeit képviseljük a városban. 

Meggyőződésünk, hogy Isten kész beteljesíteni az ígéreteit a mi nemzedékünkben is, ezért állunk elsősorban az Ő rendelkezésére, azonban mindazok számára is elérhetőek vagyunk, akik tapasztalják az Ő vonzását, és "igennel" reagálnak a mennyei Atyánk hívására:  „Ő családba helyezi a magányost, kihozza a foglyokat a boldog életre, csak a lázadók maradnak sivár helyen.” (Zsoltárok 68:7)

Mindezek mellett nem szeretnénk elzárkózni vagy eltávolodni más keresztény közösségektől sem, hanem híd akarunk lenni a különböző élő gyülekezetek között. Hisszük és valljuk, hogy: "Jézus Krisztusban nem számít... csak a szeretet által munkálkodó hit." (Galata 5:6)