ÉLETRAJZ

 

A négy gyermekes családapa az Ekklesia Gyülekezet alapító és vezető lelkésze.

GYERMEK  -  ÉS  IFJÚKOR

 
1964-ben született Kolozsváron. Szülei korán elváltak,  ezért többnyire édesanyja és nővére gyámsága alatt nőtt fel. Édesapja ateistának vallotta magát, édesanyja azonban gyakorló hitű katolikus volt. Gyakran magával is vitte a templomba, de a kamasz gyermeket sokkal jobban érdekelte a sport világa, mint a katolikus vallás misztériumai. 12 éves korától elkezdett birkózni, s fegyelmezett életének köszönhetően korán belekóstolhatott a sikerbe. Alig 14 évesen országos ezüstérmes lett. Edzője nagy hatást gyakorolt rá, ebből kifolyólag már nagyon fiatalon eldöntötte, hogy belőle is edző vagy sport tanár lesz. 18 éves korában azonban egészségügyi okok miatt (szívreuma) hirtelen abba kellett hagynia a sportolást.

Ez a pillanat volt az első mérföldkő az életében, amikor komolyabban elgondolkodott az élete értelmén. Összedőlt álmok, tanácstalanság és az identitáskeresés állapotában vett részt egy keresztény ifjúsági táborban, ahol úgy döntött, hogy megtér (1982-ben), és Istenhez fordulva keresi tovább élete célját. Rövidesen besorozták katonának. A gyakori őrség-szolgálat közben sok időt töltött egyedül, ami számára az elmélkedés és imádkozás idejét jelentette. Újjászületését erre az időszakra teszi, amikor emberi közvetítők nélkül tapasztalta meg úgy Isten valóságát és újjáteremtő kegyelmét, mint azelőtt soha.

KÖZÖSSÉG,  NEM  KERESZTÉNY KLUB

A katonaságból való hazatérése után az élő Isten megismerésének a vágya egyre inkább fokozódott benne. A 80-as évek közepén ismerkedett meg egy csoporttal, amely különböző vallási felekezetű fiatalokból állt össze. Vasárnap délelőtt mindenki eljárt a saját gyülekezetébe, délután pedig összegyűltek közösen imádkozni. Az örökkévaló Isten természetfeletti megismerése utáni éhség kezdte összekötni ezt a csoportot. Balázs István kezdeményezésére született meg az a döntés, hogy a klubszerű csapat közösségé váljon, ami önkéntes szövetségi elkötelezettséget feltételezett mindannyiuk részéről. Voltak, akik igennel reagáltak, de voltak olyanok is, akik saját gyülekezetükben folytatták további istenkeresésüket. Így jött létre 1987-ben a Kolozsvári Ekklesia Gyülekezet.

SZOLGÁLAT

Teológiai oklevelét a Southern Bible Institute and Seminary-ről szerezte Atlanta, Georgia államból.

A Kolozsvári Ekklesia Gyülekezet pásztorlásával kezdte el szolgálatát. Saját bevallása szerint ezek voltak a gyakorlati felkészülés évei. Ezt az időszakot leginkább az Isten Igéjéhez való visszatérés jellemezte: nemet mondani olyan vallásos tanításoknak és hagyományoknak, amelyek nem a Szentírásból származtak, és bátran felvállalni a másságot, amely minden körülmények közepette Isten hamisítatlan Igéjéhez láncolta.

1991-ben létrehozta Kolozsváron az Oasis Vitalis nonprofit szervezetet, amelynek küldetése a kiszolgáltatott, árva és hátrányos gyermekek támogatása volt.

2008 óta intenzíven szolgál Magyarországon, ahova egy vállalkozói csoport személyes meghívására kezdett el járni. A Mindenható Isten nyitott ajtót erre, ő pedig feltétel nélkül engedelmeskedett Mesterének.

2009-től rendszeresen támogatja a Nyíregyházi Ekklesia Gyülekezetet. Bölcsessége, éles szellemi látása sokak életére gyakorolt már sorsdöntő hatást.

Prófétai-tanító szolgálata során rendkívüli szellemi örökséget halmozott már föl, amellyel nemcsak az Ekklesia Gyülekezetet, hanem Isten Országának az ügyét támogatja, és lendíti előre. Rendszerezett bibliai tanításaihoz hanganyag és könyvek formájában is hozzá lehet férni (Lásd a Magtárban levő TANÍTÁSOK és KÖNYVEK almenüket!).

Kedvenc szavajárása: „Gyönyörű Isten Igéje!” A Szentírás mindig lázba hozza, s olyan szenvedélyesen képes beszélni róla, mint az a próféta, akinek valóban a csontjaiba van rekesztve az Ige. Minden porcikájából a Biblia és Jézus Krisztus iránti tisztelete, hűsége és elkötelezettsége árad a környezetében.

A Magasságos Isten hiteles követeként éli a mindennapjait, mint aki jól tudja, hogy sáfársággal lett megbízva, és egy nap számot fog majd adni erről Urának.

EDDIG  MEGJELENT  KÖNYVEI